Mijn ideale versie van ons als mensheid op de aarde is dat we leven in en onderdeel zijn van de natuur. Wij ZIJN natuur en innig verbonden met Moeder Aarde en alles stroomt vanuit en in afstemming met elkaar. Dat beeld is heel anders dan hoe de wereld er nu uit ziet.

Om dat beeld, die droom werkelijkheid te laten worden wil ik graag de aarde groener maken. Herbeplanten wat gekapt is, nieuwe bomen planten die vruchten voor de toekomst geven. Vanuit natuurlijke en organische processen, gewoon zoals het bedoeld is.

Daarom wordt 10% van elk product of elke sessie gedoneerd aan een Stichting die wereldwijd bomen gaat planten. Denk aan de aanplant van een voedselbos of de steun aan lokale en duurzame groene projecten.

Je vind hier later meer informatie over.